Đừng vội hủy hợp đồng bảo hiểm cho đến khi bạn nói những từ đó với Khách hàng.

Đừng vội hủy hợp đồng bảo hiểm cho đến khi bạn nói những từ đó với Khách hàng. Bạn sẽ làm gì khi KH nói “Anh/chị có thể hủy hợp đồng của tôi ko?” Hoặc “Anh/chị có thể giảm tiền bảo hiểm của tôi ko?” Nhiều người trong chúng ta đã đc hướng dẫn trả…

Read article